Dodoens

Ulmus 'Dodoens' is net als 'Columella' een inteeltproduct, met kloon 202 als vader én als moeder. Toch heeft zij een behoorlijke resistentie tegen de iepziekte en een snelle groei. In de jeugdfase pyramidaal opgaand, bij het ouder worden uitbuikend tot een brede iep. De dubbele 'Exoniensis' invloed zien we in 'Dodoens' op meerdere fronten terug: de donkerbruine eenjarige twijgen met zeer donkerbruine knoppen, het grote donkergroene blad, licht gekroesd (nooit zonder vouw plat te drukken) dat in de loop van de zomer grijze spintplekken vertoont. Maar vooral de sterke neiging tot vergaffelen en de zware gesteltakken onderin de kroon zijn typische 'Exonienis' eigenschappen. 'Dodoens' is een prachtige parkboom, tevens geschikt als laanboom, maar in het laatste geval moet tijdig worden opgekroond en te dikke takken dienen uit de jeugdkroon worden weggesnoeid.

Alhoewel 'Dodoens' bij kunstmatig inoculeren slechts matig resistent blijkt, wordt zij in de praktijk zelden door de iepziekte aangetast. Blijkbaar zorgen andere factoren voor een goede veldresistentie, wat mogelijk ook een erfenis is van de dubbele 'Exoniensis' oorsprong.

© Noordplant bv - Alle rechten voorbehouden.